CAD tervezés

A CAD rövidítés a Computer Aided Design szavakból ered ami annyit jelent, hogy számítógéppel segített tervezés. Lényegében a megvalósítani kívánt termék digitális platformon való megtervezése.

Ma már bármilyen terméktervezés, gép, épület létrehozása elképzelhetetlen 3D tervezés nélkül. A papíron történő tervezés lényegesen több időt, költségeket vinne el, és pontosságban messze elmaradna a mai modern szoftverekkel való Cad tervezéstől.

A megtervezendő termék, alkatrész, bármilyen tárgy a virtuális térben méretpontosan létrehozható. Nem csak az új alkatrészek, szerkezetek, hanem a meglévő alkatrészek is szimulálhatók egy CAD tervező programban, azaz, hogy hozzájuk képest az új alkatrész, hogy helyezkedik el. Nem csak statikus helyzetben vizsgálhatja meg a tervező az alkatrészt, hanem a mozgások közbeni történéseket is láthatja.

Mikor lehet szükség 3D tervezésre?

Egy alkatrész 3D-s modellje hatalmas segítség a megmunkálás előkészítésénél. Vannak iparágak, mint pl. a 3D nyomtatás ahol mindenképpen szükség van a nyomtatandó fájl 3D modelljére, hiszen ez alapján készül a szeletelő programban az un. G-kód, ami alapján a 3D nyomtató nyomtatja ki az alkatrészt. Egy meglévő termék javítása vagy tovább fejlesztése is sokkal egyszerűbb egy CAD modellben. Illetve műszaki rajzot is sokkal egyszerűbben el lehet készíteni egy modellből. Nem beszélve a tervező produktivitásának növeléséről, javításáról valamint a gyártáshoz szükséges adatbázis létrehozásáról.

A CAD használható görbék és ábrák tervezésére kétdimenziós (2D) térben, vagy görbék, felületek és testek tervezésére háromdimenziós (3D) térben. A gépészeti tervezéshez használt CAD-szoftver vagy vektor alapú grafikát használ a hagyományos rajzolás objektumainak ábrázolására, vagy rasztergrafikát is készíthet, amely a tervezett objektumok általános megjelenését mutatja. Ez azonban nem csupán formákat foglal magában. Akárcsak a műszaki és műszaki rajzok kézi készítésénél, a CAD kimenetének információkat kell közvetítenie, például anyagokat, folyamatokat, méreteket és tűréseket, az alkalmazás-specifikus konvencióknak megfelelően. A CAD-kimenet gyakran elektronikus fájlok formájában történik nyomtatáshoz, megmunkáláshoz vagy más gyártási műveletekhez.